PROGRAMET PROFESIONALE 2-VJEÇARE 2018-2019

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë ofron programe studimi 2-vjeçare të karakterit profesional, pas arsimit të mesëm, me 120 kredite, në 2 vite studimi, në këto drejtime:

- MENAXHIM VETERINAR

MENAXHIM BIZNESI BUJQËSOR

TEKNIKA TË PRODHIMIT TË FARAVE DHE FIDANËVE

EDUKIM PËR FOSHNJËRINË DHE FËMIJËRINË E HERSHME

MBËSHTETËS ZYRE PËR KOMUNIKIM, BIBLIOTEKË DHE ARKIV

SHËRBIM SOCIAL

ASISTENT MENAXHER

  • Në këto programe pranohen të ndjekin studimet kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm.
  • Kriteri i notës mesatare NUK ËSHTË KUSHT për këto programe studimi.
  • Në përfundim të studimeve, studentët marrin “Diplomë profesionale”, që i takon nivelit 5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve
  • Pas diplomimit, studentëve u jepet mundësia të vijojnë në programe studimi të Ciklit I (bachelor), të ngjashme me programin, nëpërmjet transferimit të krediteve.

              

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet