PERSONELI ADMINISTRATIV

Asistente e Dekanit

Msc. Maria Tanushi

e-mail: dekanati@yahoo.com
            tanushimaria@yahoo.com

 


Sekretaria mësimore

Znj. Teuta Naslazi - Kryesekretare

email: tnaslazi@yahoo.com

Znj. Engjëllushe Frashëri - Sekretare

email: engjellushefrasheri@hotmail.com

Zyra: 315

 


Zyra e informimit të studentëve

Znj. Vilma Mosko (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë; Departamenti i Gjuhëve të Huaja)

email: moskovilma@yahoo.com

Znj. Benisa Kokonozi (Departamenti i Edukimit; Departamenti i Historisë dhe i Gjeografisë)

email: benisakokonozi@yahoo.com

Zyra: 313

 


Specialist IT

Klajdi Qafzezi

e-mail : Klajdi_SC@hotmail.com

 


 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

 

Te gjitha kontaktet