NJOFTIM PËR STUDENTËT E VITEVE TË DYTA MASTER

Njoftohen të gjithë studentët e viteve të dyta, të ciklit të dytë të studimit Master Profesional në "Mësuesi për Histori-Gjeografi"; "Mësuesi për Gjuhë -Letërsi" dhe "Mësuesi për Gjuhë-Angleze" se regjistrimet online për temën e diplomës mbyllen ditën e enjte datë 13.04.2017.

Për informacione më të detajuara ju lutemi drejtohuni tek sekretarite e fakulteteve perkatese.

 MANUAL - Plotësimi i Kërkesës së diplomës nga studenti (Studenti nga web) 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet