ZV. DEKAN I FAKULTETIT

Zëvendësdekani siguron, në mungesë të dekanit, drejtimin e punës në Fakultetin perkatës. Ai kryen detyrat që i përcaktohen në urdhrin e dekanit dhe, në mungesë e me porosi të tij, nënshkruan dokumentet përkatëse.

Dr. Alba Kreka

Tel. : 0696442144 

e-mail: albakreka@yahoo.com

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com