ZV. DEKAN I FAKULTETIT

Zëvendësdekani siguron, në mungesë të dekanit, drejtimin e punës në Fakultetin perkatës. Ai kryen detyrat që i përcaktohen në urdhrin e dekanit dhe, në mungesë e me porosi të tij, nënshkruan dokumentet përkatëse.

Dr. Alba Kreka

Tel. : 0696442144 

e-mail: albakreka@yahoo.com

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet