MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR HAPJEN E PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË MASTER I SHKENCAVE NË “MENAXHIMIN DHE TRANSPORTIN E GAZIT DHE TË NAFTËS”

Në datën 13 shkurt 2017, në Kozan (Greqi) u nënshkrua Memorandumi i  Bashkëpunimit midis  Institutit Teknologjik Arsimor  (Universiteti i Maqedonisë Perëndimore për Shkencat e Aplikuara, Kozan), Universitetit Ekonomik të Azerbajxhanit dhe Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës për programin e studimit Master i Shkencave në “Menaxhimin dhe transportin e gazit dhe të naftës” (Petroleum-oil and gas management and transportation).

Ky Memorandum u nënshkrua nga rektorët respektivë të tre universiteteve: prof. Nikolaos Asimopoulos (Kozan), Prof. Adalat Jalal Oghlu Muradov (Azerbajzhan) dhe prof. Ali Jashari (Korçë).

Qëllimi i këtij Memorandumi lidhet me hapjen e programit të studimit Master i Shkencave  në “Menaxhimin dhe transportin e gazit dhe të naftës” (Petroleum-oil and gas management and transportation) pranë Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, si një program studimi i akredituar, që do t’u përgjigjet kërkesave të tregut të punës në rajonin e Korçës dhe më gjerë.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet