TAKIM I GRUPEVE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË ME PROF. DR. ROY ALDEN ATWOOD

Në kuadrin e veprimtarive për procesin e akreditimit institucional të Universitetit “Fan S. Noli”, ditën premte, datë 10 shkurt 2017, në sallën e Senatit Akademik, u zhvillua një bashkëbisedim i anëtarëve të Grupeve të Vlerësimit të Brendshëm me prof.  dr. ROY ALDEN ATWOOD, personalitet i shquar i arsimit të lartë në ShBA, ekspert me përvojë të gjatë në fushën e akreditimit të universiteteve. Të pranishmit bënë mjaft pyetje lidhur me këtë çështje. Dr. Benita Stavre, koordinatore e Universitetit “Fan S. Noli” për akreditimin institucional, e informoi prof. Roy-n për ecurinë e punës përgatitore që kanë bërë grupet e vlerësimit të brendshëm dhe shtroi disa çështje konkrete për të cilat profesori amerikan dha përvojën e tij. 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com