TAKIM I GRUPEVE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË ME PROF. DR. ROY ALDEN ATWOOD

Në kuadrin e veprimtarive për procesin e akreditimit institucional të Universitetit “Fan S. Noli”, ditën premte, datë 10 shkurt 2017, në sallën e Senatit Akademik, u zhvillua një bashkëbisedim i anëtarëve të Grupeve të Vlerësimit të Brendshëm me prof.  dr. ROY ALDEN ATWOOD, personalitet i shquar i arsimit të lartë në ShBA, ekspert me përvojë të gjatë në fushën e akreditimit të universiteteve. Të pranishmit bënë mjaft pyetje lidhur me këtë çështje. Dr. Benita Stavre, koordinatore e Universitetit “Fan S. Noli” për akreditimin institucional, e informoi prof. Roy-n për ecurinë e punës përgatitore që kanë bërë grupet e vlerësimit të brendshëm dhe shtroi disa çështje konkrete për të cilat profesori amerikan dha përvojën e tij. 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet