SEMINAR TRAJNUES ME GRUPIN E VLERËSIMIT TË BRENDSHËM TË UNIVERSITETIT

Në datën 18 janar 2017, Agjencia e Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), në kuadrin e procesit të akreditimit institucional, organizoi një seminar trajnues me anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm të Universitetit “Fan S. Noli”, ku merrnin pjesë specialistët e kësaj agjencie, z. Niko Hyka dhe z. Edmond Mino. Në këtë seminar, koordinatorja e Universitetit për procesin e akreditimit, dr. Benita Stavre, informoi pjesëmarrësit për punën përgatitore që është bërë deri tani lidhur me vlerësimin e brendshëm të institucionit.  Z. Niko Hyka dhe z. Edmond Mino sqaruan mjaft probleme për ecurinë e këtij procesi dhe iu përgjigjën pyetjeve që bënë anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet