NJOFTIM PËR BURSA STUDIMI

Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë i paraqet komplimentet e saj Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe ka nderin të njoftojë se Republika e Turqisë ka siguruar rnundësinë për t'u akorduar studentëve të huaj bursa për studime universitare dhe pasuniversitare në Turqi për vitin akademik 2016-2017.

Të dhënat e përgjithshrne dhe kushtet për bursat mund të gjenden online në adresën www.turkiyeburslari.gov.tr. Megjithëse datat për fillimin e aplikimeve do të shpallen më vonë, parashikohet që aplikimet për të fituar bursë për master dhe doktorature të fillojnë në fund të dhjetorit, ndërsa për bursat për bachelor në një datë të rnëvonshme.

Ambasada i lutet Ministrisë së Nderuar që të përcillen në institucionet arsimore shqiptare të interesuara informacioni i sipërpërmendur dhe adresa :

www.turkiyeburslari.gov.tr .

Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë përfiton nga rasti t'i përsërisë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikes së Shqipërisë sigurimet e konsideratës së saj më të lartë.

Tiranë, më 9 dhjetor 2016

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet