Pranë Fakultetit të Bujqësisë ekziston një bazë e mirë materiale e laboratorike.

Konkretisht në fakultet ka disa laboratorë si:

 • Laboratori i Agroushqimit. Pajisjet prodhim i vitit 2010. Kryerja e analizës së substancave të ndryshme ushqimore dhe blegtorale. Përdoret si laborator didaktik dhe analizash shkencore.

 • Laboratori i Kimisë. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Mikrobiologjisë. Prodhim i vitit 2010

 • Laboratori i Prodhimit Shtazor. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Agrokimisë. Te gjitha pajisjet prodhim i vitit 2015. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Pedologjisë. Pajisjet janë prodhim i viteve 2006-2015. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i Mbrojtjes së bimëve që shërben për studimin e patogjeneve bimore. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i bimeve te arave Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i perimtarise. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i frutikultures. Përdoret si laborator didaktik.

 • Laboratori i seleksionimit dhe prodhimit të farërave. Përdoret si laborator didaktik.

 

 

Ata pasurohen nga viti në vit me bazë materiale dhe teknikë bashkëkohore.

 

 

 

 

Në funksion të studentëve janë venë edhe

 • laboratori i analizave të standardeve pranë DRBUMB-it Korçë si dhe
 • laboratori i mikrobiologjisë dhe analizave të ushqimeve në Drejtorinë e Higjienës dhe Epidemiologjisë, Korçë.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet