ZHVILLOI PUNIMET KONFERENCA RAJONALE ME TEMË “THE ODA OF IDEAS”

Në datën 11 qershor 2016 në qytetin e Pogradecit zhvilloi punimet Konferenca rajonale “The Oda of Ideas”, organizuar nga Ohrid Development Association dhe Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës.

PROGRAMI I KONFERENCËS

 • Roli i Institucioneve Universitare në Zhvillimin Rajonal - Universiteti i Korçës dhe kapacitetet e tij kërkimore-shkencore në mbështetje të zhvillimit social-ekonomik të Rajonit të Ohrit.

Prof. dr. Ali JASHARI (Rektor, Universiteti “Fan S. Noli”)

 • Rëndësia e Marrëdhënieve Dypalëshe Maqedoni - Shqipëri.

Ramiz MERKO (Deputet i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë)

 • Planifiki i Turizmit-Domosdoshmëri për Zhvillimin Rajonal.

Prof. as. dr.Eleina QIRICI (deputete e Kuvendit të Shqipërisë, pedagoge e turizmit)

 • Strategjia e Planifikimit Urban & Vlerësimi mes saj i Monumenteve të Natyrës dhe Kulturës – Restaurimi, Konservimi dhe Promovimi i tyre – Roli i UNESCO në Rajonin e Ohrit.

Dr.Kliti KALLAMATA (Arkitekt / Restaurator)

 • Zhvillimi Rural (Bujqësor & Blegtoral) një ndër Sektorët Primarë të Zhvillimit Ekonomik në Rajonin e Ohrit -Ndikimi i këtij Sektori në Produktin Turistik.

Prof. as. dr. Fehmi XHEMO (Pedagog, Fakulteti i Bujqësisë)

 • Asetet e Trashëgimisë Kulturore në Pogradec - Mundësi për kthimin e tyre në produkt turistik.

Msc.Gerda KRESHOVA (Fundo) ( Pedagoge, Fakulteti i Ekonomisë)

Prof.as. dr. Stela STRATOBËRDHA (Pedagoge, Fakulteti i Ekonomisë)

 • WebDocumentary “Tomorrow, my Region” (Dokumentari në Web “Nesër, Rajoni im”).

Gazetari Francez Aurelien RATEAU

 • Zhvillimi Lokal & Rajonal në Kontekstin Europian & Kombëtar - Politika Strategjike Zhvillimore

Prof. as. dr.Grida DUMA -Guest Speaker (ish Zv.Ministre e Integrimit Europian)

 • Menaxhimi i Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore në Funksion të Zhvillimit të Bashkisë Pogradec.

Dr.Edlira MENKSHI (Pedagoge, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

Dr.Ermira JASHIKU (Pedagoge, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

 • Roli i Organizatave Jo-Qeveritare në Zhvillimin Komunitar - Nevoja dhe Rëndësia e një “Think Tank” Rajonal, Konceptet dhe Përfitimet.

Phd.Renato PREZA (President i Fondacionit “Agrinas”)

 • Roli i kualifikimit të vazhdueshëm në zhvillimin lokal dhe rajonal.

Msc. Maria DOJÇE (Pedagoge, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane)

 • Zonat e mbrojtura dhe trashëgimia kulturore brenda tyre - një instrument për zhvillim të qëndrueshëm rajonal.

Msc. Ardiana MICI (Pedagoge, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

Dr.Florina PAZARI (Pedagoge, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

 • Vlerat Historike dhe Kulturore të Rajonit të Ohrit dhe Promovimi i tyre.

Dr.Alba KREKA (Pedagoge, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

Phd.Metin Vënxha (Pedagog, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

 • Aftësitë gjuhësore dhe letrare të nxënësve minoritarë në Qarkun e Korçës.

Dr.Ilir SHYTA (Pedagog, Fakulteti i Edukimit & Filologjisë)

 

Pas kumtesave nga pjesëmarrësit u bënë mjaft pyetje dhe diskutime.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com