Departamenti i Menaxhimit

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË (BACHELOR)

 • Programi i studimit:  Menaxhim

Ky program u jep një sistem bazë njohurish formuese në fushën e ekonomisë, menaxhimit, marketingut, financës dhe kontabilitetit. Objektivi kryesor është formimi i specialistëve të aftë  për të menaxhuar njësitë e biznesit në sektorin privat dhe publik.

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË DYTË

 • Master Profesional në Administrim Biznesi

Ky program  u jep studentëve njohuri të nevojshme, të avancuara, me karakter të theksuar praktik/profesional në fushën e administrimit dhe menaxhimit të sektorit privat dhe publik, duke iu krijuar në të njëjtën kohë premisa për zhvillim në karrierë apo studime të mëtejshme në këtë fushë. Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi është ajo e drejtuesit të niveleve të ndryshme, i cili është në gjendje të punësohet  para së gjithash në  kompanitë e biznesit, si edhe në institucione të tjera private, por edhe publike.

 • Prof.as.dr. Suela Gërdhe (përgjegjës i deparatmentit)
 • Prof.as.dr. Aida Gabeta
 • Prof.as.dr. Mirela Cini
 • Prof.as.dr. Sonela Stillo 
 • Dr. Elda Dollija
 • Dr. Eva Dhimitri
 • Doc.Dr. Marinela Teneqexhi
 • Msc. Emil Frashëri
 • Msc. Gentisa Furxhi

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com