Departamenti i Marketingut dhe Turizmit

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË (BACHELOR)

 • Programi i studimit:  Administrim Biznesi në Marketing

Ky program u jep studentëve njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën e administrimit të biznesit me fokus kryesor marketingun. Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në pozicionet e mëposhtme: shërbim klienti; menaxher njësie; konsulent; biznesi, menaxherë eksport/importi ose kërkimi; agjentë shitjesh etj.

 • Programi i studimit:  Administrim Biznesi në Turizëm

Ky program u jep studentëve njohuritë e nevojshme për formimin e tyre si specialistë në fushën e administrimit të biznesit me fokus kryesor turizmin. Në përfundim të programit, studenti aftësohet për t’u punësuar në: shërbim klienti; menaxherë eventesh; kulinari; menaxherë në agjensitë e udhëtimit; menaxherë në sektorin publik etj.

 

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË DYTË

 • Master Profesional në Marketing

Ky program u jep studentëve arsimim dhe trajnim të mëtejshëm profesional në fushën e marketingut duke paraqitur alternativa konkrete për zhvillimin e profesionistëve marketing në përputhje me objektivat bazë të zhvillimit ekonomik të vendit si dhe në përputhje me sektorët prioritarë të tij të zhvillimit.

 • Master Profesional në Turizëm

Ky program u jep studentëve arsimim dhe trajnim të mëtejshëm profesional në fushën e turizmit. Programi hedh bazat për përgatitjen e menaxherëve të turizmit në fushën e hotelerisë dhe restoranteve por edhe në sektorët e tjerë të shërbimeve.

 • Prof.as.dr. Ledina Alolli (Përgjegjës i deparatmentit)
 • Prof.as.dr. Esmeralda Shkira
 • Prof.as.dr. Stella Stratobërdha
 • Prof.as.dr.  Mamica Nene 
 • Prof.as.dr. Oriola Theodhori
 • As.pedagog. Denada Olli
 • As.pedagog. Erion Nexhipi
 • Msc. Gerta  Kreshova
 • Msc. Landi Gushi
 • As.pedagog. Marenglena Hoxhaj

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com