BIBLIOTEKA

Biblioteka ka një fond prej rreth 15 mijë libra e revista, me rreth 6 mijë tituj, të cilat shfytëzohen nga studentë e pedagogë  të fakultetit .  Rreth 3 mijë libra e revista nga fondi  i bibliotekës, ofrohet në gjuhë të huaj (kryesisht në anglisht, frëngjisht e italisht) dhe, rreth 12 mijë,  në gjuhën shqipe. Fondi i librave dhe revistave është i klasifikuar sipas  natyrës së departamenteve dhe fushave përkatëse të studimit. Librat që ofron kjo bibliotekë janë të ndyshëm në përputhje  me kërkesat. Tematika e tyre është e gjerë, kryesisht janë libra shkencorë dhe artistikë. Ka përgjithësisht libra për gjuhësinë, letërsinë, historinë, gjeografinë, psikologjinë, edukimin, studime shkencore dhe albanologjike, tema disertacioni, revista, buletine etj

Ajo drejtohet nga një  punonjës i  kualifikuar e trajnuar për të  përmbushur të gjitha proceset e punës në bibliotekë.

Biblioteka , e cila  shërben njëkohësisht si  sallë studimi  me fonde të hapura , është e pajisur me kompjutera, internet si dhe me sistem ngrohje që u vjen  shumë në ndihmë studentëve për lexim, studim e fotokopje të materialeve të ndryshme bibliotekare.

Biblioteka  frekuentohet  prej studentëve të sistemit me dhe pa shkëputje, studentë të masterit  dhe pedagogëve, jo vetëm për të huazuar libra , por dhe për të studiuar në sallë . 

 

FORMULARI I VLERËSIMIT TË  BIBLIOTEKAVE  & ARKIVAVE SHKENCORË

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet