DEPARTAMENTI HISTORISË DHE I GJEOGRAFISË

PhD. Metin Venxha (Përgjegjës departamenti) (CV)

Dr. Alba Kreka (CV)

Dr. Edlira Menkshi (CV)

Dr. Ermira Jashiku (CV)

Dr. Florina Pazari (CV)

Dr. Lindita Kiri (CV)

Dr. Ermiona Braholli (CV)

Dr. Orjon Ago (CV)

Dr. Ardiana Mici (CV)

Dr. Adelina Nexhipi (CV)