Qendra e Karrierës dhe Alumni

Qendra drejt suksesit! – Prej Universitetit në karrierë!

Qendra e Karrierës dhe Alumni funksionon prej nëntorit të vitit 2012. Ajo u krijua si një zyrë për të ndihmuar studentët të  hedhin hapat e para profesionalë.

Qendra e Karrierës dhe Alumni është ura lidhëse midis studentëve (punëkërkuesve) dhe punëmarrësve (biznesi, administrata publike). Ajo synon të inkurajojë studentët për planifikimin e karrierës nëpërmjet trajnimeve, forumeve, projketeve të punësimit, seminareve informuese dhe takimeve me studentët.

Objektivi i QKA është të mbështesë studentët dhe t’i përgatisë ata në përballjen me tregun e punës.

Qendra e Karrierës dhe Alumni bashkëpunon me institucionet publike dhe private në qarkun e Korçës: me Drejtorinë Arsimore Rajonale, Bashkinë e Qytetit, Zyrën e Punës, banka dhe klinika mjekësore si dhe organizata të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Ofron:

 • Këshillim
 • Orientim
 • Trajnim
 • Mbështeje

Shërbimet:

 • Jep informacion për bursa, konferenca studentore dhe trajnime për studentët
 • U krijon studentëve mundësi  për punë vullnetare pranë QKA
 • organizon seanca informuese me studentët për pozionet e lira në sektorin privat dhe biznese
 • organizon aktivitete dhe Panairin e Karrierës
 • organizon leksione të hapura mbi këshillimin e karrierës(pergatitja e CV, leter motivimi, paraqitja ne nje interviste pune, zhvillimi i lidership-it dhe iniciativave, etj)
 • mbështet studentët për iniciativa sipërmarrje
 • ProfilVirtual -rrjet social që bën të mundur lidhjen e studentëve me universitetin dhe bizneset
 • Krijimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve me studentët që kanë përfunduar studimet (Alumni)

TRAJNIME

Sektori i Studimeve dhe Karrierës Studentore me rastin e fillimit të vitit akademik, nga data 26- 28 Tetor 2016, ka zhvilluar leksione të hapura infromimi me studentët e viteve të para të Universitetit “Fan S.Noli” me temë: “Informim i Përgjithshëm me Studentët e Viteve të Para”

Leksioni kishte për qëllim shpalosjen e Rregullores së Universitetit dhe informimin e studentëve në lidhje me funksionimin e provimeve dhe vlerësimet. Gjithashtu një orientim të përgjithshëm në lidhje me zyrat në shërbim të tyre në fakultetet përkatëse dhe Universitetin “Fan S. Noli” . Në fund të leksionit studentët patën mundësinë të bëjnë pyetje dhe të marrin përgjigje për çështje në interes të tyre.

    

Prezantimi ne PowerPoint (kliko)


VEPRIMTARI

PREZANTOHEN NË UNIVERSITETIN “ FAN S. NOLI” TË KORÇËS BURSAT SUR-PLACE TË OFRUARA NGA WUS

Në datën 20 prill në ambjentet e Sallës së Konferencave “ Teodor Laço” në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë përfaqësues të WUS në bashkëpunim me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “ Fan S. Noli” zhvilluan një takim me studentë të viteve III Bachelor dhe viteve II Master, me qëllim prezantim e bursave Sur-Place për studentët shqiptarë. Qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i personave të talentuar dhe mbështetja e tyre për t`u përgatitur në marrjen përsipër të përgjegjësive në fusha të ndryshme. Sic u shpreh Eda Terezi, përfaqësuese e këtij programi, bursat synojnë të mbështesin studentët fitues në bazë të disa kritereve, me një ndihmë ekonomike në vlerën 250 Euro/ muaj për 6 muaj rresht. Në këtë kuadër në muajin Qershor organizohet edhe trajnimi i parë me 30 studentët e përzgjedhur për zonen e Korçës.

  


Promovimi i Universitetit “Fan S. Noli” në Shkollat e Mesme të Qarkut Korçë

Nga data 27 shkurt deri në 10 mars 2017, Qendra e Karrierës dhe Alumni, në Universitetin “Fan S. Noli”, në kuadër të Këshillimit të Karrierës, organizoi vizita në Shkollat e Mesme të Qarkut Korçë me maturantët kandidatë për studentë, në bazë të një grafiku të përcaktuar, i cili u miratua paraprakisht nga Drejtoria Arsimore e Qarkut Korçë.

Këto vizita me përfaqësues të fakulteteve konsistojnë në promovimin e programeve të studimit që ofron universiteti "Fan S. Noli" si dhe ndarjen e fletëpalosjeve informuese për ta. Fakultetet prezantojnë specifikat e programeve te tyre te studimit dhe i ftojnë maturantët të bëhen pjesë e këtij universiteti me vlera e traditë.

Rëndësi e veçantë ju kushtua Kritereve të Pranimit në Ciklin e Parë të Studimeve për vitin akademik 2017-2018, të shpallura nga Universiteti i Korçës, për këtë qëllim ishte përgatitur një fletpalosje, e cila përmbante të gjitha kriteret e vendosura nga vetë departamentet, pesha e mesatares së lëndëve me zgjedhje dhe mesatarja e tre viteve të studimit të ndara në përqindje, maturantët gjithashtu patën mundësi të bëjnë pyetje dhe sqarohen për çdo paqartësi në këtë proces vendimtar për karrierën e tyre të ardhshme.

        


Veprimtaria " Për një qytet më të sigurt " - Në datën 15 Nëntor 2016, studentët e Universitetit “Fan S. Noli’ morën pjesë në aktivitetin Bootcamp të organizuar nga UNDP Albania dhe Inkubatori I Biznesit Korçë

Në datën 15 Nëntor 2016, studentët e Universitetit “Fan S. Noli’ morën pjesë në aktivitetin Bootcamp të organizuar nga UNDP Albania dhe Inkubatori I Biznesit Korçë, të titulluar “ PËR NJË QYTET MË TË SIGURT”. Qëllimi ishte angazhimi i të rinjve në identifikimin e një sfide sigurie që ata hasin në përditshmërinë e tyre në qytetin e Korҁës dhe hartimin e një zgjidhjeje për këtë sfidë. Zgjidhja që u vlerësua më e qëndrueshme dhe interesante për t'u financuar ishte ajo e Programit të Studmit Anglisht viti III me temë “ NDËRGJEGJËSIMI I SHOQËRISË NËPËRMJET ARTIT MURAL” . U vendos që me ndihmën e Bashkisë Korçë, do të evidentohen 3 fasada të qytetit në kryqëzimin e të cilave problemi i sigurisë së qytetarëve është serioz. Aty do të shprehen mesazhe sensibilizuese për uljen e shpejtësisë së automjeteve dhe rreziqe te tjera.
 
   
 

 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Msc. Ersida Çuka
Specialiste
Qendra e Karrierës dhe Alumni

email: ersidacuka@gmail.com
          qk.uniko@gmail.com
          studentcenter@yahoo.com

 

 

Adresa:
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë,
Godina e Fakultetit të Ekonomisë, Kati i 5 (pestë)
Zyra 16

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 822 42580

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet