KËSHILLI I ETIKËS I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

    - Prof. dr. Ali Jashari Kryetar
    - Prof. as. dr. Eleni Vangjeli  Anëtare
    - Msc. Suela Ibraimllari   Anëtare
    - Msc. Arjan Kamburi   Anëtar
    - Dr. Dorjan Marku Anëtar

 

LIGJ

Nr. 80/2015

PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET

E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Neni 44

Këshilli i etikës i institucionit

1. Këshilli i etikës ngrihet pranë institucioneve të arsimit të lartë. Ai promovon dhe shqyrton çështje që lidhen me etikën në veprimtarinë e procesit mësimor dhe atij kërkimor, si dhe në veprimtaritë e tjera institucionale.

2. Rregullat e organizimit dhe funksionimit të këshillit të etikës përcaktohen në statutet e institucioneve të arsimit të lartë, si dhe në rregulloret e tyre të brendshme.

 
 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com