ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI”,  

VITI AKADEMIK 2016-2017

 1. Prof.dr. Ali Jashari                  

 2. Prof.as.dr. Fehmi Xhemo        

 3. Prof.as.dr. Aida Gabeta           

 4. Prof.as.dr. Anyla Saraçi           

 5. Dajana Zekolli (student) Fakulteti i Ekonomisë    

 6. Prof.as.dr. Dion Tushi               

 7. Prof.as.dr Frederik Çuçllari        

 8. Prof.as.dr. Gjergji Mero            

 9. Prof.dr. Gjergji Pendavinji        

 10. Hansi Kapllani (student) Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

 11. Prof.as.dr. Irena Kallço

 12. Prof.as.dr. Irena Nikaj

 13. Prof.as. Josif Minga

 14. Prof.dr. Lorenc Ekonomi

 15. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji   

 16. Prof.as.dr. Pavllo Cicko       

 17. Prof.as.dr. Sonela Stillo                                    

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet