TRYEZË DISKUTIMI ME TEMË “(PA)NDERSHMËRIA AKADEMIKE NË SHQIPËRI-SHQETËSIME PËR PLAGJIATURËN”

Në datën  10 qershor 2016 u organizua tryeza e diskutimit me temë “(Pa)ndershmëria akademike në Shqipëri-shqetësime për plagjiaturën”, organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësin, Tiranë dhe Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës.

Në këtë tryezë parashtruan idetë e tyre Prof. dr. Bardhyl Musai, pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës,  Dr. Roy Alden Atwood, Abraham Kuyper Distinguished Professor, si dhe Msc. Besfort Lamallari nga Shoqata e Kërkuesve të Rinj.

Pastaj pedagogë dhe studentë të Universitetit bënë pyetje dhe shfaqën opinionet e tyre rreth çështjeve të trajtuara nga referuesit kryesorë.