Takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Takimi i radhës me Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Në datën 13 Janar 2015 u zhvillua takimi i radhës i Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Në këtë takim morën pjesë studentë, pjesë e NjSBC përfaqësues të Rektoratit dhe Këshillit Studentor.

Përveç të tjerash u diskutua edhe rreth Riorganizimit të Manualit të Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. NjSBC është duke punuar për riorganizimin e Manualit të SBC-së, sipas specifikave të sugjeruara nga partnerët evropianë të Projektit TEMPUS – ENCHASE. Aktualisht po punohet me përshkrimin e procesit të SBC-së dhe strukturave institucionale të përfshira në të.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet