Roli dhe rendesia e filozofise ne ditet e sotme

Më datë 19.11.2013, ora 10:00 në ambjentet e amifiteatrit në “Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane”, “Departamenti i Shkencave Sociale” organizon seminar me temë:

Roli dhe rëndësia e filozofisë në ditët e sotme”

 

Programi dhe tematikat

Ora 10:00-10:05       Fjala e hapjes e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Prof. Dr. Gjergji Pendavinji

Ora 10:05- 10:10      Fjala përshëndetëse e Rektorit të Universitetit “Fan S. Noli”, Prof. as. Dr Gjergji Mero

Ora 10:10-10:20       “Filozofia për fëmijë- perspektivë e afërt e arsimit shqiptar. Prof. Dr Gjergji Pendavinji, Doktorante Ina Zallëmi

Ora 10:20-10:30       “ Probleme didaktike të studimit të filozofisë”.   Msc. Ardian Matka

Ora 10:30-10:40       “Arsimi parauniversitar dhe dija  filozofike”- Doktorant Eriseld Kalemaj

Ora 10:40-10:50       “Roli i filozofisë në edukimin qytetar demokratik”- Doktorante  Suela Ibraimllari

Ora 10:50- 11:00    “Domosdoshmëria e filozofisë per formimin e mendimit refleksivdhekritik” - Doktorante Mitjana Profiri

Ora 11:00- 11:15        Filmi me titull  “Edukimi nëpërmjet filozofisë”, Moderatore: -  Ina Zallemi

Ora 11:15-11:30         Pyetje dhe diskutime.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet