LEKTORIUM PER EUROPEN

Ditën e premte datë 7 Nëntor 2014 Universiteti “Fan S. Noli “, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane” në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert organizojnë në ambientet e fakultetit (Amfiteatri), Lektorium për Europën.

PROGRAMI  I  LEKTORIUMIT

Moderator: Jorgji Qirjako

09:50 Regjistrimi

10:00 Fjala e hapjes: Jorgji Qirjako  zv/ Drejtor ekzekutiv, Instituti i Studimeve Europiane,Forumi Europian.

10:05 Pershendetje e Rektorit te Universitetit Prof.Dr.Gjergji Mero

10:15 Prof. Dr. Gjergji Pendavinji, “Europa si koncept dhe si veprim”

10:55 Pyetje e komente

11:10 Dr. Magda Vampa “Universiteti dhe universaliteti në Europën e sotme”

11:45 Pyetje e komente

12:00 Prof. Dr. Gjergj Sinani “Koncepti i subsidiaritetit dhe i plotësimit, si koncepte bazë të

ndërtimi dhe funksionimit të institucioneve europiane

12:45 Pyetje e komente

 Ky projekt mbështetet nga Fondacioni Friedrich Ebert,   Zyra e Tiranës   

Jeni të mirëpritur

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet