Trajnim për programin PREZI për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies

Trajnimi i fundit për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies. Programi PREZI

FAKULTETI EKONOMIK

Në datën 25-11-2015 Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional, zhvilloi trajnimin e fundit për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies. Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të Fakultetit Ekonomik, ku u trajnuan rreth përdorimit të programit kompiuterik PREZI në mësimdhënie, si një risi në dhënien e informacioneve për studentët.
 
Në përfundim të trajnimit stafi akademik u informua për çdo paqartësi në lidhje me zbatimin praktik të këtij programi. U diskutua gjithashtu rreth hapësirave që ofron ky program në importimin e prezantimeve të formateve të tjera të stafit akademik (Power Point).
Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për të gjithë stafin akademik në përvetësimin dhe zbatimin e programit PREZI, në mësimdhënie si një mundësi më e mirë prezantimi.
Në vazhdim janë parashikuar të zhvillohen takime në rang Departamenti për të realizuar konkretisht regjistrime dhe instalime të programit PREZI për të gjithë stafin e interesuar.
   
 
 

FAKULTETI I BUJQËSISË

Në datën 19-11-2015 Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional, zhvilloi trajnimin e radhës për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies. Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të Fakultetit të Bujqësisë, ku u trajnuan rreth përdorimit të programit kompiuterik PREZI në mësimdhënie, si një risi në dhënien e informacioneve për studentët.

Ky trajnim u zhvillua pranë Fakultetit të Bujqësisë, duke u informuar rreth çështjeve kryesore rreth këtij prokgrami, konkretisht:

- Çfarë është PREZI?
- Si ofrohet dhe mënyrat e përdorimit.
- Krijimi i llogarisë.
- Paketat e ofruara.
- Si të krijojmë një prezantim të thjeshtë? (Demonstrim live)
- Struktura dhe mjedisi i punës. (Demonstrim live)
- Të mirat dhe lehtësirat që ofron ky program.
- Përfundimi i prezantimit dhe mënyrat e shpërndarjes.
- Burime të mëtejshme informacioni.

Në përfundim të trajnimit stafi akademik u informua për çdo paqartësi në lidhje me zbatimin praktik të këtij programi. 
Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për të gjithë stafin akademik në përvetësimin dhe zbatimin e programit PREZI, në mësimdhënie si një mundësi më e mirë prezantimi.

Në vazhdim do të zhvillohen trajnime për stafin akademik të fakulteteve të tjera.

   

 


FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DHE SHKENCAVE HUMANE

Në datën 18-11-2015 Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional, zhvilloi trajnimin e radhës për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies. Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, ku u trajnuan rreth përdorimit të programit kompiuterik PREZI në mësimdhënie, si një risi në dhënien e informacioneve për studentët.

Ky trajnim u zhvillua pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, duke u informuar rreth çështjeve kryesore rreth këtij prokgrami, konkretisht:

- Çfarë është PREZI?
- Si ofrohet dhe mënyrat e përdorimit.
- Krijimi i llogarisë.
- Paketat e ofruara.
- Si të krijojmë një prezantim të thjeshtë? (Demonstrim live)
- Struktura dhe mjedisi i punës. (Demonstrim live)
- Të mirat dhe lehtësirat që ofron ky program.
- Përfundimi i prezantimit dhe mënyrat e shpërndarjes.
- Burime të mëtejshme informacioni.

Në përfundim të trajnimit stafi akademik u informua për çdo paqartësi në lidhje me zbatimin praktik të këtij programi. 
Stafi akademik e vlerësoi këtë program për lehtësirat që ai ofron dhe parashtruan ide për një përdorim më të gjerë të tij.

Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për të gjithë stafin akademik në përvetësimin dhe zbatimin e programit PREZI, në mësimdhënie si një mundësi më e mirë prezantimi.

Në vazhdim do të zhvillohen trajnime për stafin akademik të fakulteteve të tjera.

   

 


FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Në datën 05-11-2015 Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional, zhvilloi trajnimin e parë për stafin akademik në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimdhënies. Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, ku u trajnuan rreth përdorimit të programit kompiuterik PREZI në mësimdhënie, si një risi në dhënien e informacioneve për studentët.

Ky trajnim u zhvillua pranë Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, duke u informuar rreth çështjeve kryesore rreth këtij prokgrami, konkretisht:

 

  • Çfarë është PREZI?
  • Si ofrohet dhe mënyrat e përdorimit.
  • Krijimi i llogarisë.
  • Paketat e ofruara.
  • Si të krijojmë një prezantim të thjeshtë? (Demonstrim live)
  • Struktura dhe mjedisi i punës. (Demonstrim live)
  • Të mirat dhe lehtësirat që ofron ky program.
  • Përfundimi i prezantimit dhe mënyrat e shpërndarjes.
  • Burime të mëtejshme informacioni.

Në përfundim të trajnimit stafi akademik u informua për çdo paqartësi në lidhje me zbatimin praktik të këtij programi. Zyra e Kurrikulave dhe Vlerësimit Institucional do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për të gjithë stafin akademik në përvetësimin dhe zbatimin e programit PREZI, në mësimdhënie.

Në vazhdim do të zhvillohen trajnime për stafin akademik të fakulteteve të tjera.

   

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com