DOKUMENTE STANDARTE TE ANKANDIT PUBLIK

Bazuar në nenin 26, pika 2, të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008, “Për ankandin publik”, i ndryshuar  dokumentacioni i plotë i ankandit duhet të vihet në dispozicion falas në rrugë elektronike.

 D.S. ankandi Shitje gruri 2019

 Ankandi Shitje jonxhe dhe fare jonxhe 2019 - 13.05.2019 

 Ankandi Shitje jonxhe dhe fare jonxhe 2019

 Ankandi Shitje 650 dengje jonxhe 2018

 Ankandi Shitje e molleve te prodh. nga EDE - 2018

 “Shitje jonxhe” 2018

 “Shitje gruri dhe jonxhe” 2018

 D.S. ankandi Shitje jonxhe 2018

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (kliko)

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (3/10/2017) (kliko)

 D.S. ankandi mollë 2017 (kliko)

 

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com