DOKUMENTE STANDARTE TE ANKANDIT PUBLIK

Bazuar në nenin 26, pika 2, të ligjit nr. 9874, datë 14.02.2008, “Për ankandin publik”, i ndryshuar  dokumentacioni i plotë i ankandit duhet të vihet në dispozicion falas në rrugë elektronike.

 D.S. ankandi Shitje jonxhe 2018

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (kliko)

 D.S. ankandi - Shitje gruri 2017 (3/10/2017) (kliko)

 D.S. ankandi mollë 2017 (kliko)

 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet