BORDI I ADMINISTRIMIT I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Znj. SOFJOLA KOTELLI, kryetare

Prof. dr. DHURATA BOZO, anëtar

Prof. as. dr. NEVZRUZ ZEKA, anëtar

Prof. as. dr. MAMICA NENE, anëtar

Dr. PANDI BELLO, anëtar

Dr. KOSTANDIN NASTO, anëtar

Z. ERMAL SARAÇI, anëtar

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet