DEPARTAMENTI AGROUSHQIM

  • Programi i studimit:  Agroushqim

      Ky program ofron mundësinë që studentët të njihen me teknologjitë e përpunimit, konservimit të kontrollit të cilësisë dhe të certifikimit të produkteve ushqimore. Synimi i këtij programi është përgatitja e specialistëve të kualifikuar, të aftë për t’u përballur me sfidat e kohës për të drejtuar linja dhe fabrika agro-përpunuese.

  1. Prof. as. dr. Irena Kallço (Përgjegjës departamenti)
  2. Prof. dr. Kristaq Teneqexhi
  3. Prof. as. dr.  Fehmi Xhemo
  4. Dr. Spiro Gjançi
  5. Dr. Sulltana Ajçe
  6. Msc. Rezana Pengu
  7. Msc. Viola Prifti
  8. Ledia Zeneli (Sekretare - laborante)

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet