Pjesë përbërëse e administratës së Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës është dhe Dega e Marrëdhënieve me Jashtë. Kjo Degë bashkëvepron me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si dhe realizon shkëmbimet e informacionit midis unversiteteve.

FUNKSIONI I DEGËS SË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

Ndër detyrat kryesore të kësaj Dege është koordinimi i programeve ku është përfshirë universiteti ynë, si dhe realizimi i lidhjeve ndëruniversitare që përfundojnë me nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe.

Në këtë kuadër, Universiteti i Korçës “Fan S. Noli” ka krijuar lidhje të ngushta bashkëpunimi me universitete, institucione dhe organizata të ndryshme. Ai është pjesë e një sërë marrëveshjesh dhe projektesh bashkëpunimi.

Kështu, Universiteti “Fan S. Noli” ka lidhje të ngushta bashkëpunimi me të gjitha universitetet e tjera të vendit, si dhe ka nënshkruar protokolle bashkëpunimi me shumë universitete të huaja.

 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

 Ardian Cerava - përgjegjësi i degës

 e-mail: acerava@unkorce.edu.al

 

 Evis kapurani - specialiste

e-mail: eviskapurani@yahoo.com

 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet