DEGA E INFORMACIONIT DHE TRANSFERIMIT TË NJOHURIVE

Dhori Beta - Kryetar i Degës së Informacionit dhe Transferimit të Njohurive (Pedagog)
email: dhoribeta@yahoo.com

a. Sektori i Informacionit dhe Statistikës

Msc. Daniela Horanlli
email: danielahoranlli@yahoo.co.uk

b. Sektori i IT

Edmond Gace - Përgjegjës i Sektorit IT
e-mail: edigace@yahoo.com
e-mail: egace@unkorce.edu.al
 

Klajdi Qafzezi - Specialist, Sektori i IT
e-mail: klajdi_sc@hotmail.com
 

Msc. Enton Tasho - Specialist, Sektori i IT
e-mail: entontasho@yahoo.it

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet