Workshop

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në bashkëpunim me EU Polici HUB, Fondacionin Friedrich Erbert-Zyra për Shqipërinë organizuan një takim informues me studentë dhe pedagogë lidhur me integrimin europian të Shqipërisë, ku u diskutua Manuali për qytetarët : “Handbook for the citizens” - EU Integration -“Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian” dhe më ngushtësisht, çështje që lidhen me arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Për të gjithë pjesëmarrësit ky manual u shpërnda falas, si dhe një fond literature që lidhet me politikat e fondacionit Friedrich Erbert-Zyra për Shqipërinë, iu dhuruan bibliotekës së Qendrës së Ekselencës pranë këtij fakulteti.