UNIKO LIDHI MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME KOLEGJIN “ILIRIA”, PRISHTINË

Në datën 25 tetor 2019 UNIKO lidhi marrëveshje bashkëpunimi me kolegjin “Iliria” të Prishtinës. Marrëveshja u nënshkrua nga rektori i UNIKO, prof. dr. Ali Jashari dhe rektori i kolegjit “Iliria”, prof. dr. Isak Shema. Gjatë një takimi të zhvilluar mes tyre, në mjediset e Rektoratit të Universitetit të Korçës, palët diskutuan për fushat mësimore-shkencore me interes të përbashkët për zhvillimin e bashkëpunimit të ndërsjellë akademik, ku përfshihet: bashkëpunimi në fushën e studimeve “Master” dhe të studimeve doktorale, shkëmbimi i stafit mësimdhënës dhe studentëve, projekte të përbashkëta shkencore- hulumtuese, pjesëmarrje në seminare dhe takime të tjera akademike.