UNIKO LIDH MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA" TË SHKUPIT

Në datën 10 prill 2018, UNIKO lidhi marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Nënë Tereza” të Shkupit. Nënshkrimi i saj u bë nga rektorët e dy institucioneve respektive, prof. dr. Ali Jashari, Universiteti “Fan S. Noli” dhe prof. dr. Aziz Pollozhani, Universiteti “Nënë Tereza”. Gjatë takimit përfaqësuesit e të dy universiteteve diskutuan për përcaktimin e fushave mësimore- shkencore me interes të përbashkët, si dhe çmuan lart këtë bashkëpunim, i cili parashikon shkëmbime të stafit mësimdhënës dhe të studentëve, projekte të përbashkëta shkencore- hulumtuese, programe për zhvillim profesional, pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike, etj.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet