UNIKO BLE TË DREJTËN E ANËTARËSIMIT NË BIBLIOTEKËN DIGJITALE PROQUEST

Prej datës 1 mars 2018, stafit mësimdhënës, studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”, si dhe komunitetit të Korçës, u ofrohet një mundësi e re qasjeje në Bibliotekën Digjitale ProQuest. UNIKO bleu të drejtën e anëtarësimit në këtë Bibliotekë për periudhën 1 mars 2018 deri më 28 shkurt 2019, në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit lidhur midis UNIKO dhe ProQuest. Anëtarësimi u mundësua pjesërisht nga sponsorizimi i degës së CREDINS Bank në Korçë dhe pjesërisht nga të ardhurat e Universitetit. Gjatë periudhës 1-vjeçare, shërbimi do të jetë aktiv për stafin në vendin e punës, për studentët dhe për komunitetin në mjediset e Bibliotekës Universitare. Në Bibliotekën Digjitale ProQuest, do të gjeni një literaturë bashkëkohore, e cila mbulon fushat parësore të kërkimit në Universitet, si në fushën e edukimit, bujqësisë, ekonomisë, shkencat filologjike, shkencat sociale, natyrore, mjekësore, etj.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet