U PROMOVUA NË UNIVERSITETIN “ FAN S. NOLI” NUMRI I PARË I REVISTËS “ART DHE TRASHËGIMI”

Në bibliotekën “ Kongresi i Manastirit” të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në datën 11 maj 2017 u promovua revista “ Art dhe Trashëgimi”, e cila sjell një përmbledhje të kulturës ortodokse në Shqipëri. Në promovim morën pjesë drejtues e pedagogë të universitetit “Fan S. Noli”,  përfaqësues të komunitetit ortodoks në qytetin e Korçës dhe të ftuar të tjerë. Dekani i FEF prof. as. dr. Pavllo Cicko foli për këtë revsitë të parë të një gjerdani botimesh, të cilat do të sjellin trashëgiminë kulturore të katër komuniteteve fetare në Shqipëri. Mitropoliti i Korçës imzot Joani tha se ky është një botim, i cili pasqyron vlerat shekullore që janë ruajtur në vendin tonë. Revista synon të ndërgjegjësojë shqiptarët që nëpërmjet trashëgimisë  sonë të pasur kulturore, Shqipëria shpalos vlera të barabarta edhe me vendet e tjera të BE ku do të integrohet.  Në këtë promovim u mbajtën disa kumtesa për përmbajtjen dhe vlerat e këtij botimi.