U NËNSHKRUA MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT MIDIS UNIVERSITETIT TË SHKUPIT DHE UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” TË KORÇËS

Në datën 21 tetor 2017 në sallën e Senatit Akademik u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Shkupit dhe Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S. Noli”. Gjatë takimit, në të cilin morën pjesë drejtues dhe pedagogë të të dy universitetetve, u diskutua për bashkëpunimin dypalësh në shkëmbimin e stafit akademik për biseda e cikle leksionesh, shkëmbimin e studentëve për praktika mesimore e shkencore, shkëmbimin e përvojave pedagogjike, organizimin e seminareve shkencore e simpoziumeve, realizimin e kërkimeve shkencore etj. Marrëveshja u nënëshkrua nga dekania e Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Shkupit prof. dr. Aneta Duçevska dhe dekani i FEF të Universitetit të Korçës prof. as. dr. Pavllo Cicko.