Tryezë e rrumbullakët

5 - 6 dhjetor 2016

Departamenti i Edukimit, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, organizuan tryezën e rrumbullakët “10 vjet nga miratimi i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar”.