SEMINAR TRAJNUES, EDUCATIONAL CENTER ALBANIA

20 Janar 2018, 11.00 -13.00 

Educational training and consultant: Lilika Couri

www.etc-seminars.gr

Departementi i Gjuhëve të huaja, në bashkëpunim me Educational Center Albania, organizoi seminarin trajnues “Motivation Young Adults”. Në të morrën pjesë pedagogë me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme të këtij Departamenti, të cilët përdorin metodën New framework në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj në programet e studimit të fakulteve të Universitetit “Fan S. Noli”. Temat kryesore mbi të cilat u fokusua trajnimi ishin:

-Young adults’ expectations;

-Teachers’ expectations;

-Learning needs and teachers’ goals.

Seminari pati si qëllim rritjen profesionale të mësimdhënies me këtë metodë, prezantimin e aftësive gjuhësore që fitohen nëpërmjet saj dhe mundësitë që ajo u ofron studentëve për fitimin e kompetencave të tjera, përvec atyre gjuhësore.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com