SEMINAR TRAJNUES, EDUCATIONAL CENTER ALBANIA

20 Janar 2018, 11.00 -13.00 

Educational training and consultant: Lilika Couri

www.etc-seminars.gr

Departementi i Gjuhëve të huaja, në bashkëpunim me Educational Center Albania, organizoi seminarin trajnues “Motivation Young Adults”. Në të morrën pjesë pedagogë me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme të këtij Departamenti, të cilët përdorin metodën New framework në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj në programet e studimit të fakulteve të Universitetit “Fan S. Noli”. Temat kryesore mbi të cilat u fokusua trajnimi ishin:

-Young adults’ expectations;

-Teachers’ expectations;

-Learning needs and teachers’ goals.

Seminari pati si qëllim rritjen profesionale të mësimdhënies me këtë metodë, prezantimin e aftësive gjuhësore që fitohen nëpërmjet saj dhe mundësitë që ajo u ofron studentëve për fitimin e kompetencave të tjera, përvec atyre gjuhësore.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet