PROJEKTI “CBCINOV8” U PREZANTUA NË UNIKO PËR PALËT E INTERESIT

Në datën 2 prill 2018, në Universitetin e Korçës, u prezantua projekti “Inovacioni dhe Eko- sistemi midis rajoneve ndërkufitare Shqipëri – Maqedoni”, në një takim ku morën pjesë përfaqësues të UNIKO, Euro Partners Development, Agjencisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Korçë, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Palët diskutuan konkretisht për krijimin e një grupi të përbashkët pune nën kujdesin e UNIKO, paisjen e Qendrës së Inovacionit me infrastrukturën e nevojshme, organizimin e konferencës përmbyllëse në rajonet e përfshira në projekt, etj. Në fund të takimit u nënshkrua edhe Marrëveshja e Mirëkuptimit, me qëllim nxitjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë në veprime të përbashkëta të palëve, që do të ndërmerren në kuadër të këtij projekti me qëllim nxitjen e konkurrueshmërisë, biznesit, tregtisë dhe investimeve.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet