PROF. DR. NASHO JORGAQI I DHUROI UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” ARKIVIN E TIJ STUDIMOR PËR JETËN DHE VEPRËN E FAN NOLIT

Në datën 22 Qershor në bibliotekën “Kongresi i Manastirit” në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, prof. dr. Nasho Jorgaqi, i dhuroi Universitetit “Fan S. Noli” arkivin e tij studimor për jetën dhe veprën e Fan Nolit. “Ky arkiv i mbledhur për 40 vjet me rradhë, me shumë punë e kujdes gjatë kërkimeve e studimeve të profesor Jorgaqit, është shumë i vyer për universitetin tonë,- u shpreh rektori prof. dr. Ali Jashari. Të gjitha këto dokumente, dorëshkrime e materiale të ndryshme do të ruhen në arkivin e universitetit dhe do t`u vihen në dispozicion kërkuesve dhe studiuesve në Qendrën “Fanoliane”, e cila do të ngrihet së shpejti. Profesor Nasho Jorgaqi tha se jo pa qëllim, këtë pasuri arkivore, e solli në vendin që i takon, në Universitetin e Korçës, i cili bëhet pionieri i parë i ngritjes së një qendre të tillë. Ai u shpreh i bindur se kjo iniciativë do të gjejë mbështetje dhe pasion për ta ruajtur e pasururar edhe më tej. Mitropoliti i Korçës, Hirësia e tij imzot Joani, tha se është fat për të gjithë ne, që profesor Nasho Jorgaqi, studioi kaq gjatë, jetën dhe veprën e Nolit si dhe shprehu gatishmërinë për të qenë një nga mbështetësit e parë të kësaj iniciative. Po gjatë këtij takimi u bë edhe promovimi i librit më të ri te profesor Nasho Jorgaqit “Antologjia Biobibliografike 2001- 2016”, të cilin ai ia besoi për botim Fakultetit të Edukimit dhe Filologjjisë. Prof.as.dr. Jonela Spaho, shefe e departamentit të gjuhë- letërsisë, solli një portret intelektual të profesor Nasho Jorgaqit.