PREZANTOHET NË DEPARTAMENTIN E GJUHËVE TË HUAJA PLATFORMA E- LEARNING PËR MËSIMIN E GJUHËVE TË HUAJA

Në datën 27 shtator 2017 në Departamentin e Gjuhëve të Huaja u zhvillua një trajnim në lidhje me Platformën e- learning, mbi bazën e marrëveshjes sw bashkëpunimit të lidhur mes Universitetit “Fan S. Noli” dhe KORAL-INC Sh.p.k, në fushën e përdorimit të teknologjisë e- learning për mësimin dhe përsosjen e përdorimit të gjuhëve të huaja nga studentët, pasuniversitarët dhe stafi akademik e administrativ. Baza teknologjike e këtij bashkëpunimi është Platforma Interaktive ROSETTA STONE- TMM CAMPUS ONLINE për gjuhët e huaja anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe spanjisht. Përfaqesuesi i kompanisë furnizuese, prof. dr. Maqo Lakrori, paraqiti para stafit të Departamentit të Gjuhëve të Huaja, pedagogëve dhe mësuesve të ftuar, mënyrën e funksionimit të saj duke e vendosur theksin tek përfitimet që do të kenë prej saj studentët, mësimdhënësit dhe drejtuesit e institucionit.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet