PREZANTOHET NË DEPARTAMENTIN E GJUHËVE TË HUAJA PLATFORMA E- LEARNING PËR MËSIMIN E GJUHËVE TË HUAJA

Në datën 27 shtator 2017 në Departamentin e Gjuhëve të Huaja u zhvillua një trajnim në lidhje me Platformën e- learning, mbi bazën e marrëveshjes sw bashkëpunimit të lidhur mes Universitetit “Fan S. Noli” dhe KORAL-INC Sh.p.k, në fushën e përdorimit të teknologjisë e- learning për mësimin dhe përsosjen e përdorimit të gjuhëve të huaja nga studentët, pasuniversitarët dhe stafi akademik e administrativ. Baza teknologjike e këtij bashkëpunimi është Platforma Interaktive ROSETTA STONE- TMM CAMPUS ONLINE për gjuhët e huaja anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe spanjisht. Përfaqesuesi i kompanisë furnizuese, prof. dr. Maqo Lakrori, paraqiti para stafit të Departamentit të Gjuhëve të Huaja, pedagogëve dhe mësuesve të ftuar, mënyrën e funksionimit të saj duke e vendosur theksin tek përfitimet që do të kenë prej saj studentët, mësimdhënësit dhe drejtuesit e institucionit.