PEDAGOGU OLGER BRAME NDEROHET ME ÇMIMIN “FAN S. NOLI”

Në datën 12.06.2017 mbështetur në vendimin nr. 23, datë 18.10.2016 të Senatit Akademik, me rastin e 40-vjetorit të lindjes, pedagogu Msc. Olger Brame u nderua me çmimin “Fan S. Noli”: për arritje të shënuara në veprimtarinë mësimore dhe kërkimore- shkencore, i shoqëruar me “Medaljen e argjendtë” të institucionit. Në ceremoninë e zhvilluar në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë të Universiteti “Fan S. Noli”, rektori i universitetit, prof. dr. Ali Jashari i dorëzoi çmimin dhe së bashku me kolegët i uruan suksese të mëtejshme në karrierën e tij profesionale.