Në datën 06 Dhjetor 2017 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Fakultetit të Shkencave Shoqërore të “Albanian University” Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është realizimi i shkëmbimit të ndërsjelltë të eksperiencave në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Ky bashkëpunim përfshin:

-krijimin e mundësisë për shkëmbimin e praktikave profesionale të studentëve

-promovimin e aktiviteteve të organizuara në bashkëpunim

-krijimin e aksesit në biblotekat respektive

-organizimin e aktiviteteve të përbashkëta

-shkëmbimin e eksperiencave të pedagogëve në mësimdhënie dhe kërkim shkencor

Albanian

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com