Në datën 01 Qershor 2017 u rinovua Memorandumi i Mirëkuptimit midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit Jug-Perëndimor “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bullgari.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të zhvillojë bashkepunimin akademik dhe mësimor midis universiteteve dhe aktivitete me interest të përbashkët.

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje synohet të zhvillohen aktivitete të tilla si: zhvillimi i projekteve dhe aktiviteteve kërkimore të përbashkëta, programe te përbashkëta doktorature, bashkepunim në projekte individuale, organizim i leksioneve, simposiumeve, takime ndërkombëtare, konferenca dhe workshop-e, shkëmbime kërkuesish dhe studentësh, shkëmbim informacioni, materiale mësimore dhe publikime, mundësi për profesorët dhe kërkuesit për të zhvilluar leksione, mundësi për bashkëpunime në fusha të interest të përbashkët.

Albanian

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com