Në datën 01 Qershor 2017 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të New York-ut Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të zhvillojë bashkepunimin e përbashkët akademik dhe shkëmbime midis universiteteve.

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje synohet të zhvillohen aktivitete të tilla si: shkëmbime të studentëve dhe stafit akademik dhe administrativ, shkembime të literaturës dhe informacioneve të ndryshme, kërkime të përbashkëta, programe post doktorale dhe aktivitete të tjera që do të vendosen në bazë të marrëveshjeve të përbashkëta nga të dy universitetet.

Albanian

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com