Në datën 01 Mars 2018 u nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi midis Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të realizojë bashkëpunim midis dy institucioneve në këto fusha:

-Shkëmbim i stafit akademik, kërkuesve shkencorë dhe studentëve në kuadër të veprimtarisë kërkimore shkencore

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore dhe formuese

-Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e veprimtarive të tjera shkencore

-Shkëmbim literature

-Shkëmbim përvoje

Albanian

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com