MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT MIDIS UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËS DHE UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Në datën 04.05.2010 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis  Universitetit Shtetëror  të Tetovës, të përfaqësuar nga Rektori, Prof. dr. AGRON REKA dhe Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës të përfaqësuar nga Rektori, Prof.as.dr. GJERGJI MERO.

Kjo marrëveshje është e vlefshme për një periudhë 3 vjeçare dhe synon të lehtësojë dhe të promovojë shkëmbimet kulturore dhe edukative midis Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Universitetit “Fan S. Noli” të Korcës, Shqipëri, në fushat e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor  për çështje të përbashkëta, si edhe do të promovojë veçanërisht zhvillimin e programeve të përbashkëta në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar.

Aktualisht, marrëveshja do të përfshijë fushat e mëposhtme:

1-Mësuesi

2-Administrim Biznesi

3-Bujqësi

4-Financë dhe Turizëm

5-Marketing dhe Menaxhim

6-Infermieri

Mund të shtohen dhe disiplina të tjera me marrëveshje dypalëshe midis palëve kontraktuese.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet