KONFERENCA E II-të NDËRKOMBËTARE E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MJEDISIT

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, FAKULTETI I BUJQËSISË, KORÇË, SHQIPËRI
NË BASHKËPUNIM ME
UNIVERSITETIN BUJQESOR TË TIRANES,
UNIVERSITETIN E PRISHTINES, “HASAN PRISHTINA”, KOSOVË,

UNIVERSITETIN SHTETËROR TË TETOVËS, MAQEDONI,
KESHILLIN E QARKUT KORÇË,
DREJTORINË RAJONALE TË BUJQËSISË QARKU KORÇË,
AUTORITETIN KOMBËTAR TË USHQIMIT, KORÇË,
QENDRËN E TRANSFERIMIT TË TEKNOLOGJIVE BUJQËSORE, KORÇË.
ME MBËSHTETJEN E
MINISTRISË TË ARSIMIT DHE SPORTIT,
MINISTRISË TË BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Organizojnë:
KONFERENCËN E II-të NDËRKOMBËTARE TË BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MJEDISIT

25 SHTATOR 2015

Korçë, Shqipëri

Mjediset e Universitetit “Fan S. Noli”

Jeni të ftuar të merrni pjesë në Konferencën e II-të ndërkombëtare të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit, Korçë 2015 me komunikim gojor ose prezantim me poster, si përfaqësues i institucionit/kompanisë tuaj ose si një pjesëmarrës.

Qëllimi kryesor i Konferencës është të mbledhë së bashku kërkues dhe shkencëtarë të interesuar për të bërë prezent dhe diskutuar rezultatet e punës së tyre kërkimore dhe profesionale dhe në këtë mënyrë të mundësojnë një transferim më të mirë të arritjeve profesionale dhe shkencore në fushat e bujqësisë, ushqimit dhe mjedisit. Ne gjithashtu dëshirojmë të vendosim një bashkëpunim më të mirë midis kërkuesve të universiteteve, institucioneve kërkimore dhe specialistëve të këtyre fushave, nga Shqipëria, Ballkani dhe vende të tjera. 

Programi i Konferencës pritet të organizohet në seksionet e mëposhtme:

1.     Prodhimi bimor

2.     Prodhim shtazor

3.     Bujqësia dhe mjedisi

4.     Teknologjia dhe siguria ushqimore

5.     Ekonomia bujqësore dhe zhvillimi rural

6.     Politikat e zhvillimit bujqësor dhe rural

Materialet që nuk përfshihen direkt në seksionet e listuara dhe që i përkasin sferave të bujqësisë, ushqimit dhe mjedisit do ti bashkëngjiten njërit prej seksioneve ekzistuese. Prezantimi i posterave do të organizohet në bazë seksioni ose duke i grupuar në fusha të përafërta.

Miqesisht jeni te lutur te ndani kete informacion me koleget tuaj. 

 

Programi i konferences ICAFE 2015....kliko

ICAFE 2015 AL Thirrja e Dyte....kliko

Ftesa....kliko

 

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com