KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT ORGANIZOI NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” NJË FORUM TË HAPUR ME TEMË “SHOQËRIA CIVILE KUNDER EKSTREMIZMIT TË DHUNËS”

Në datën 18 janar në bibliotekën Kongresi i Manastirit u zhvillua një forum i hapur me temë “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunës”, organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Takimi u përshëndet nga zëvendësrektorja, prof. as. dr. Majlinda Bello, e cila tha se organizimi i forumve të tilla shihet me rëndësi për të kundërshtuar ideologjitë radikale si dhe për të promovuar paqen, tolerancën e bashkëjetesën. Nismën e prezantori Drejtorja Ekzekutive e KSHH, znj. Erida Skëndaj. Më pas u fol për rolin e kooridinatorit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe në bashkëpunimin me shoqërinë civile, për mënyrën e identifikmit të personave të rrezikuar etj. Pedagogët dhe studentët e ftuar diskutuan dhe drejtuan pyetje në lidhje më temat e trajtuara.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet