In-House Workshop - Summer Academy

Takimi Post-Summer Academy

Në datën 21 Shtator 2015 NjBSC zhvilloi një takim në kuadër të prezantimit të temave të trajtuara gjatë Akademisë Verore pranë Universitetit “Koblenz Landau” Gjermani. Në takim u diskutua gjithashtu edhe rreth:

  • riorganizimit të programeve të vjetra të studimeve në përputhje me rregullat e reja;
  • nevojave për kërkime në cilësinë e arsimit;
  • prezantimit të programit: “Prezi Presentation Software”.

në përfundim të prezantimeve:

  • u diskutua rreth mundësisë së trajnimit të pedagogëve, në veçanti të pedagogëve të rinj për të rritur cilësinë e tyre të mësimdhënies;
  • u ritheksua rëndësia e Riorganizimit të programeve të studimit në lidhje me rregullat apo udhëzimet e reja që vijnë nga Ministria e Arsimit apo Agjencia e Akreditimit;
  • u vendos për zhvillimin e trajnimeve për pedaogët gjatë muajve Tetor – Nëntor (15 Tetori u caktua si data e krijimit të kalendarëve të trajnimit dhe fillimi i trajnimeve).

     

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet