HERE NË BASHKËPUNIM ME UNIVERSITETIN “ FAN S. NOLI” ZHVILLUAN SEMINARIN KOMBËTAR ME TEMË: “ RIVLERËSIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT DHE LIDHJA MIDIS LËNDËS MËSIMORE DHE REZULTATEVE TË TË NXËNIT”

Zyra Erasmus +  në bashkëpunim me universitetin “ Fan S. Noli” në datën 26 maj zhvilluan seminarin kombëtar të ekspertëve Erasmus+ për reformat e Arsimit të Lartë ( HERE) me temë:  “Hartëzimi kurrikualar”.  Në seminar u trajtua roli i hartëzimit kurrikular në Arsimin e Lartë, lidhja midis rezultateve të të nxënit dhe kompetencave. Qëllimi është hartimi i një dokumenti final rekomandimesh, të cilat do  t`i përcillen MAS për t`u marrë prasysh gjatë hartimit të akteve nënligjore në kuadër të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë.   

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet