DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA VEPRIMTARI PËR PROMOVIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT KULTURË DHE GJUHË FRËNGE

Në datën 8 shkurt në sallën e konferencave “Teodor Laço” të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, departamenti i Gjuhëve të Huaja zhvilloi një veprimtari për promovimin e programit të studimit Gjuhë dhe Kulturë Frënge. Studentët e këtij programi kishin përgatitur materiale të ndryshme, të cilat i prezantuan për nxënësit, që studiojnë gjuhën frënge në shkollat “Raqi Qirinxhi dhe “Faik Konica” të qytetit të Korçës. Në këtë veprimtari përshëndeti dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, prof. as. dr. Pavllo Cicko, si dhe pedagogia, doc. Vasilika Pojani. Ata u treguan maturantëve përparësitë e këtij programi studimi, i cili ofron alternativa të ndryshme edhe në tregun e punës.