DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA, FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË, ZHVILLOI VEPRIMTARINË " SHQIPËRIA DJE DHE SOT ".

Në datën 11 maj 2017, Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, zhvilloi veprimtarinë " Shqipëria dje dhe sot". Studentët e Vitit II( Bachelor) të programit të studimit gjuhë angleze, prezantuan projektet me të cilat kishin punuar në kursin e Analizës së tekstit, nën drejtimin e Prof. Nate Boles, Doc. Vasilika Pojani, Dr. Lorena Kole dhe Dr. Edlira Xega. Krahas prezantimit të aftësive gjuhësore të përftuara në këtë lëndë, projektet përçuan edhe mesazhe të rëndësishme për të rinjtë e ditëve të sotme. Për këtë arsye në veprimtari u ftuan edhe nxënës të klasava të 11-ta të shkollës së mesme me profil gjuhësor "Faik Konica". Në përfundim të veprimtarisë, autoritetet e universitetit i dhuruan bibliotekës së gjimnazit "Faik Konica" një fond librash të profilit gjuhësor, letrar dhe shkencor.