DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA, FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË, ZHVILLOI VEPRIMTARINË " SHQIPËRIA DJE DHE SOT ".

Në datën 11 maj 2017, Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, zhvilloi veprimtarinë " Shqipëria dje dhe sot". Studentët e Vitit II( Bachelor) të programit të studimit gjuhë angleze, prezantuan projektet me të cilat kishin punuar në kursin e Analizës së tekstit, nën drejtimin e Prof. Nate Boles, Doc. Vasilika Pojani, Dr. Lorena Kole dhe Dr. Edlira Xega. Krahas prezantimit të aftësive gjuhësore të përftuara në këtë lëndë, projektet përçuan edhe mesazhe të rëndësishme për të rinjtë e ditëve të sotme. Për këtë arsye në veprimtari u ftuan edhe nxënës të klasava të 11-ta të shkollës së mesme me profil gjuhësor "Faik Konica". Në përfundim të veprimtarisë, autoritetet e universitetit i dhuruan bibliotekës së gjimnazit "Faik Konica" një fond librash të profilit gjuhësor, letrar dhe shkencor.

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet